DİNİ MEKANLAR

SİVRİHİSAR ULU CAMİİ

Görüntülenme - 9568 Yorum Ekle

Hakkımızda

Osmanlı mimarisindeki Ulu Cami plan tipinin bir uygulaması olan bu yapı, aynı zamanda günümüze ulaşan Orta Anadolu'nun en büyük araç direkli camilerinden birisidir. Dikdörtgen planlı caminin iç mekanını, mihrap duvarına dik 67 araç direk altı sahna ayrılmıştır. Bu direklerden dördü kendisine özgün olup üzeri kabartma motiflerle bezenmiştir. Bu ağaç direkler üzerinde Bizans dönemine ait bayılıklar da kullanılmıştır. İbadet mekanının üzeri düz bir dam ile örtülmüştür. Caminin kuzey yönündeki kapısı üzerinde l275 tarihli yapım kitabesi, doğu kapısında da l440 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır.

Caminin mihrabı yuvarlak bir niş şeklinde olup, bezeme yönünden oldukça basittir. Buna karşılık minberi Selçuklu sanatının ortaya koyduğu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. Minber geçme tekniğinde, kabartma rumi ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Ayrıca üste bulunan köşk kısmında kareler içerisine alınmış birbirlerini kesen sekizgenlerden oluşan örgü motifleri Selçuklu sanatının tipik örnekleri olarak burada karşımıza çıkmaktadır. Cami içerisinde aynı şekilde bezenmiş, ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış dolap kapakları da bulunmaktadır. Burada ismi yazılı olan Hasan bin Mehmet, caminin ağaç işlerini yapan usta olmalıdır.

Cami yanındaki taş kaide üzerinde yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minare kaidesindeki kitabeden minarenin Hacı Habib bin Taymı tarafından 1412'de yapıldığı öğrenilmektedir.

Caminin yanında bugün müftülük binasının olduğu yerde XIII.yüzyılda yapılmış bir medresenin olduğunu kaynaklardan öğrenilmektedir.

Etiketler

mekan 360 derece sanal tur eskisehir tarih sivrihisar ulu camii

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Evren Yanak

Intersting early Ottoman architecture. A must see.

1 yıl önce

Erol Sarı

Defalarca geçtiğimiz halde farkına bile varmadığımız bir ata yadigarı daha. Gidip gördükten sonra "vay be, Sivrihisar deyince artık aklımda bu cami kalacak" denilesi yer. *** Caminin bahçesinde Alemşah kümbeti (kubbemsi, çadırı andıran ata mezarı; mezar + mescit) var. Moğolların (İlhanlılar) Sivrihisar'da yaptıkları yapılardan biri. Kardeşi (Sultan Şah) öldürülen İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır, onun için bu anıt mezarı yaptırmış. Kümbetin ismine Alemşah Kümbeti denmesinin sebebi sadece kümbetin tepesindeki külahta bulunan "alem" (metal tepelik)'den dolayıdır. 2016 yılında Dünya miras listesine giren 67 ahşap direkli Sivrihisar Ulu Camii ve Kümbet ziyareti hak ediyor.

6 ay önce

kawasaki en 500

DÜNYA MİRASI Ahşap sütunları üzerindeki oyma ve kabartmalar ile ince işçilikli ahşap minberi dikkat çekicidir. Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden olan, Sivrihisar Belediyesinin yaptığı başvuru sonrası 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine eklenen Ulu Cami, 786 yıldır ihtişamını kaybetmeden ayakta duruyor. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232'de Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görüntüsüne kavuşan cami, dünya mirası olarak geçmişi geleceğe taşıyor. Son restorasyon sonrası yenilenen cami, şehrin ortasında geçmişle geleceği birbirine bağlıyor.Bu camide ibadet ayrı bir huzur veriyor. Giderseniz mutlaka uğrayın.Dualarınız kabul olsun.

7 ay önce

Engin Dinç

Her eserine hayretle baktığım #Selçuklu Devleti'nin bir şaheseri de burada. Yapımı 13. Yüzyıl olan bu caminin neredeyse tamamı ağaçtan oluşuyor. Diş duvarları ise yığma taştan yapılmış. Yanlış hatırlamıyorsam 96 tane ağaç direk üzerine kurulmuş harika bir cami.

7 ay önce

Rıza KARAMAN

Anadolu’nun En Büyük Ahşap Direkli Camilerinden Ulu Cami; 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey bu camiyi l440 yılında onarmıştır. 1485 m2 ’lik bir alana kuruludur. Çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır. Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir. Direklerin üst bölümleri rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Direkler üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır. Minberi bir sanat şaheseridir. El işçiliği Horasanlı İbni Mehmet tarafından geçme yöntemiyle yapılmıştır. Cami içerisinde ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış dolap kapakları da bulunmaktadır. Duvarlar kesme ve moloz taşlarla örülmüştür. Caminin sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır. Dört giriş kapısı bulunan caminin minaresinin 1409 yılında Osman oğlu Hacı Habib tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır. Camide, Sivrihisar kilim dokumacılığının güzel örnekleri görülebilir.

11 ay önce

Yorum Ekle