ST. JOHN KİLİSESİ ŞİRİNCE SELÇUK Izmir | Sanal Tur | Mekan360.com
DİNİ MEKANLAR Kilise

ST. JOHN KİLİSESİ ŞİRİNCE

Görüntülenme - 21450 Yorum Ekle

Hakkımızda

         Çeşmeli bir avlu içinde yer alan The St John Baptist kilisesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmektedir.

         Kilise doğudan bir terasla sınırlanırken batıda kendi duvarı ile evler arasında bir tür teraslama yapar. Kilisenin kuzey tarafındaki  giriş kapısı dökme üç demir ayak üzerine oturtulmuş bir saçayağının sunduramanın altındadır. Mermer kemerli çerçevenin içinde iki kanatlı, çiçek motiflileri oyulmuş tahta  kapının üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Yazı tamamı ile okunuyor.           
         Yazıtta; “Peygammer ve Vaftizci Yahya Kilisesi, Helliopolisin Kutsal Rahibenin Emri ile Siphnos’lu Kallinikos Lütfuyla Çok Sevdiği Tanrısı İçin Yapılmıştır. Buradaki ve Çevredeki Dindar Hristiyanların çok değerli Yardımlarıyla Yapılmıştır." yazmaktadır.
         Kilise yıkıldıktan sonra 1805 yılı eylül ayında büyük masraf ve çabalarla yeni bir kilise inşaa edildi. Kilise taş olduğundan yakın tarihe kadar kendi haline terk edilmiş ama korunmuştu. Ancak 1988 yılında batı kısmındaki kubbe ve tonozların yıkılması ile harabeye dönmemesi için restorasyon başlatılmışır. Ölçüleri 13.440mt. X 20.20 mt. Olan iki büyük ve altı küçük kubbeli ve dört tonoz ile örtülü bir kilisedir. Kubbe ve tonozları taşıyan ve kiliseyi sahınlara bölen altı devşirme sütün(büyük olasılıkla bizans devrinden kalma)  ve her iki tarafta dört ayak vardır. Taban  restorasyon sırasında sütünlar ayaklar kubbeler ve tonozlar için sağlam bir alt yapı hazırlanmış yıkık durumdaki kubbelerden biri yapının daha iyi ışık  alabilmesi için geçirgen modern malzeme ile kapatılmış diğerleri eskisine uygun olarak oluklu kremit ile kaplanmıştır.  Bu gün restorasyon başarılı olarak tamamlanmış köy muhtarlığının hizmetine verilmiştir.
 Yerel arduvaz plakalarla döşenmiş üç  basamaklı merdivenle kilisenin seviyesine inilir. Kemer şeklinde mermerle kaplanmış çerçevenin içinde çift kanatlı, çiçek motifleri oyulmuş tahta kapının  üstünde yazıtı olan bir mermer levhası bulunmaktadır. Kilisenin St.Jean Baptiste (vaftizci Yahya ) Prodromos (selef)’e adanmış olduğunu ve 1805 senesinin eylül ayında,daha önce yıkıldığı için,yeniden inşaa edildiği bu yazıttan anlaşılmaktadır. Kilisenin inşaası 1832 dir.
         İki büyük ve altı küçük kubbe, ayrıca da dört tonoz ile örtülüdür. Taban siyah mermer levhalarla ve siyah çakıl taşları ile döşenmiştir.Kubbe ve tonozları taşıyan ve kiliseyi sahınlara bölen altı devşirme sütün (büyük bir olasılıkla bizans devrinden kalma) ve her iki tarafta dört ayak vardır. Doğuda ki apsiste  demir kafesli bir pencere vardır. Onün üstünde hazreti İsa’yı sembolize eden en eski gizli işaretlerden biri olan balık tasviri (alçıdan) tavanda görülmektedir. Sağ tarafta bir kadeh içinden çıkan İsa görülür. Bu tasvir İsa’nın vücüdü ve kanını temsil ediyor. Güney duvarda da fresk kalıntıları vardır. Güney tarafında dışarıdan üst kata çıkan bir giriş bulunuyordu. Köyün yaşlıları bu kilisenin köyün hem en güzel hemde en eski  kilisesi olduğunu söylüyorlar. Kiisenin ne zaman yapıldığı hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır. Chishull ve daha sonra Arundell köy papazının bizzat St.Jean tarafından yazılmış olan bir incilden bahsettiğini anlatıyorlar. Kilisenin yanında Nipiagogeion.bir nevi çocuk yurdu veya okulu bulunuyordu.
         Çatı,çan kulesi  yeniden yapılmış,mermer taban kaplamaları,freskleri restore edilmiştir. Kilise ve yakın çevresi yeniden düzenlendi.Son zamanlarda yan taraftaki mal sahipleri papazz evini yıkmış oraya betonnarme tek katlı bir yapı karşısına ise alt katta şarap evi yaptıkları yere merdiven yaparak kendi kullanımları için açmışlardır. Köyün yakın etrafında bu gün hayvan barınağı olarak kullanılan bir çok küçük kilise vardır. Köyün doğu kenarında büyük yaşlı bir selvi böyle küçük bir kilisenin varlığını bize işaret eder.

Kilise kapısının önünde, ortasında Meryem Ana heykeli bulunan küçük havuza, ziyarete gelenler tarafından dilek dilenerek madeni para atılır.

Etiketler

aziz john kilisesi şirince kilise din selçuk stjohn

Görüşler ()

Yorum Ekle