TARİHİ MEKANLAR

TAHİR PAŞA KONAĞI VAN

Görüntülenme - 4163 Yorum Ekle

Hakkımızda

Bediüzzaman Said Nursi, Van'da misafir olduğu sırada, Vali Tahir Paşa ile gazetelerdeki haberleri okur, özellikle İslamiyet'i alâkadar eden hususlara dikkat ederdi. Bir gün şu haberi okudular: "İngiliz Meclis-i Mebusanı'nda Müstemlekat Nazırı, elindeki Kur'an-ı Kerim'i göstererek: Bu Kur'an, İslamların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp etmeliyiz, bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız." Haber, Bediüzzaman'ı tarifi mümkün olmayan bir şekilde etkiledi ve ağzından şu sözler döküldü: "Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş hükmünde olduğunu dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!"

İlk defa Barla'da neşredilmeye başlayan ve 130 parçadan oluşan Nur Risaleleri, 23 senede tamamlandı. Risale-i Nur, iman ve Kur'an muhaliflerine karşı mücadelede cebir yolunu değil, ikna metodunu esas aldı. Kur'an-ı Kerim'in hakiki bir tefsiriydi. Devrin ihtiyacına cevap veren ayetleri tefsir etmesi bakımından da orijinal bir külliyattı.

Etiketler

tarihi yıkıntı yıkılmış konak eski hatıra

Görüşler ()

Yorum Ekle