CENNET CEHENNEM ÖRENYERİ SİLİFKE Mersin | Sanal Tur | Mekan360.com
TARİHİ MEKANLAR Ören Yeri

CENNET CEHENNEM ÖRENYERİ

Hakkımızda

Cennet ? Cehennem Obrukları doğal çöküntü sonucu meydana gelmiştir. Paperon Antik Kenti içerisinde bulunmaktadırlar. Bölgemizde yine antik kent yerleşimleri içerisinde yer alan Kanlıdivane, Aşağıdünya-Akhayat gibi benzer obruklar bilinmektedir. Cennet-Cehennem yerli halk tarafından verilmiş bir isimdir

Cennet Obruğu
Ağız genişliği bazı noktalarda 200 metre civarında olan Cennet çukurunun en derin noktası yaklaşık 70 metredir.
Cennet olarak adlandırılmış olan çukura 455 basamakla inilebilmektedir.
Obruktaki bu merdivenler yer yer yenilenmiştir.

Meryem Ana Kilisesi
Obrukta M.S.5.ya da 6.yüzyılda yapılmış olduğu düşünülen bir şapel bulunmakta ve şapelin giriş kapısı üzerindeki yazıtta Paulus adında dindar bir şahıs tarafından Meryem Ana adına yaptırılmış olduğu yazmaktadır.
Kubbenin içi Hz.İsa ve havarilerin betimlenmiş olduğu fresklerle süslenmiştir.
Obruğun dibinde ise küçük bir akarsu bulunmakta ve uzun bir mesafeyi yerin altından katederek Narlıkuyu'dan denize karışmaktadır.

Cehennem Obruğu
Cennet Obruğunun 100 metre kadar yakınında bulunmaktadır.
Ağız çapı 30 metre, en derin noktası ise 120 metre civarındadır.
Son derece sarp olan bu çukura inilememektedir.
Antik dönemin çok tanrılı Yunan kültürünün ürünü olan ünlü bir hikayenin bu mekanda geçtiği rivayet edilir.
Farklı anlatımları bulunan bu hikaye özetle şöyle gelişir:
Mitolojiye göre yüz başlı, alev püskürten dev bir ejderha olan Typhon, zaman zaman tanrılar tanrısı Zeus ile savaşmaktadır.
Bu çarpışmalardan birinde Zeus'u yenilgiye uğratmış ve tanrıyı Korykos' ta, daha sonra Cehennem ismi verilmiş olan bu mağaraya kapatmıştır.
Tanrılar dünyasının bir diğer önemli ismi olan Hermes, Pan ile birlikte Zeus'u bu mağaradan kurtarmış ve bu kez Zeus Typhon'un peşine düşmüştür.
Typhon'u gördüğünde, Etna dağını dev ejderhanın üzerine fırlatarak, onu yerin derinliklerine hapsetmiştir. Antik dönemin en korkulan volkanı olan ve günümüzde de aktif bir yanardağ olan Sicilya adasındaki Etna dağının hikayesi de bu mitoloji ile bağlantılıdır.
Belki bu hikayeye dayanarak, belki de ürkütücü derinliğinden ötürü, bu obruğa Cehennem adı verilmiştir.

Etiketler

antik yerleşim şapel meryem-ana ibadet papaz kalıntılar cokuntu olusum kent

Görüşler ()

Yorum Ekle